0

Labākā apdrošināšana Tavam auto

Tie auto īpašnieki, kuri ir aktīvi ceļu satiksmes dalībnieki, ir pārliecināti, cik būtiska nozīme ir piemērotas apdrošināšanas iegādei. Šobrīd iegādājami vairāki apdrošināšanas varianti, tādēļ būtiski izvērtēt visus faktorus, lai varētu atrast atbilstošāko variantu.

OCTA apdrošināšana

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. OCTA apdrošināšana atmaksā zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis trešās personas veselībai vai īpašumam avārijā, kas noticis viņa vainas dēļ. OCTA apdrošināšana ir aktuāla prasība visiem transporta līdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē. Tāpat pieejama arī dzīvības apdrošināšana.

Apdrošināšanas kārtību nosaka OCTA likums. Tas nosaka tiesiskās attiecības starp sauszemes transportlīdzekļu īpašniekiem un apdrošinātājiem. Būtiski, ka Latvijā pirkta OCTA apdrošināšana derīga arī citviet Eiropas Savienībā.

KASKO

KASKO apdrošināšana atmaksā tos zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma vai citu spēkrata bojājumu dēļ – piemēram, dabas stihiju vai vandālisma rezultātā. Turklāt KASKO apdrošināšana paredz, ka atlīdzību var saņemt arī tas autovadītājs, kurš atzīts par vainīgu ceļu satiksmes negadījumā izraisīšanā.

Atšķirībā no OCTA polises, KASKO apdrošināšana nodrošina plašu risku segumu. Piemēram, KASKO apdrošināšana parasti ietver to zaudējumu segšanu, kuri radušies:

> Citu personu nelikumīgo darbību dēļ;
> Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
> Dēļ dabas stihiju izraisītajiem bojājumiem

Iegādājoties KASKO, papildus var izvēlēties tieši konkrētajai situācijai un vajadzībām atbilstošus riskus – apdrošināšana var ietvert arī, piemēram, tehnisko palīdzību uz ceļa vai transportlīdzekļa aizvietošanu.

Tas, cik izmaksās OCTA vai KASKO polise, atkarīgs no vairākiem faktoriem – piemēram, apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem, autovadītāja stāža un transportlīdzekļa veida. Polises cenu ērti uzzināt, izmantojot kādu no OCTA vai KASKO kalkulatoriem.

Faktori, kas nosaka apdrošināšanas polises cenu

Lai atrastu atbilstošāko OCTA vai KASKO polisi, būtiski saprast, kādi faktori iespaido tās izmaksas.

OCTA polises cenu rēķina, ņemot vērā gan izvēlēto derīguma termiņu, gan arī transportlīdzekļa specifiku – pilnu masu, vecumu un izmantošanas veidu. Liela nozīme ir arī automašīnas īpašnieka juridiskajam statusam – ja transporta līdzeklis pieder juridiskai personai, polise izmaksās dārgāk. Ne mazāk nozīmīgs ir arī autovadītāja stāžs un vecums. Un, starp citu, tie, kuri brauc prātīgāk un neizraisa sadursmes, arī par polisi maksā mazāk. Savukārt, ja aktuāla KASKO apdrošināšana, jārēķinās, ka vērā ņemta tiks gan transportlīdzekļa vērtība, gan vēlamais risku segums. Protams, polises cenu ietekmē arī tas, kādā apmērā būs pašrisks.